Could you be our new freelance Executive Producer? Mae Operasonic yn edrych am Uwch Gynhyrchydd llawrydd!

Operasonic is seeking a freelance Executive Producer!! Come and work with us and drive the creation of music and opera with young people and communities in Newport.

Dewch i weithio gyda ni i hybu creu cerddoriaeth ac opera gyda phobl ifanc a chymunedau yng Nghasnewydd.

We are looking for a person with a passion for music and young people who is keen to make a difference in the Newport Community. The successful candidate will drive Operasonic forward and help us to explore new ways of delivering our work online. We are offering a 4 month part-time contract from December 2020 to March 2021.

Rydym yn edrych am berson sy’n angerddol am gerddoriaeth a phobl ifanc ac sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth yng nghymuned Casnewydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyrru Operasonic ymlaen ac yn ein helpu i ymchwilio ffyrdd newydd o gyflwyno ein gwaith ar-lein. Cynigiwn gontract rhan-amser 4 mis rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021.

You can find out more about our work and the Executive Producer Role by downloading the Information Pack here.

Executive-Producer-Information-Pack-2020

Download

Mae mwy o wybodaeth am ein gwaith a swydd yr Uwch Gynhyrchydd ar gael drwy lawrlwytho’r Pecyn Gwybodaeth yma.

Uwch-Gynhyrchydd-Pecyn-Gwybodaeth-2020

Download

Deadline for applications is Friday 20th November. Dyddiad cau ceisiadau yw dydd Gwener 20 Tachwedd.