Loading...
Could you be our new freelance Executive Producer? Mae Operasonic yn edrych am Uwch Gynhyrchydd llawrydd!

Could you be our new freelance Executive Producer? Mae Operasonic yn edrych am Uwch Gynhyrchydd llawrydd!

by Rhian Hutchings, October 31, 2020

Operasonic is seeking a freelance Executive Producer!! Come and work with us and drive the creation of music and opera with young people and communities in Newport.

Dewch i weithio gyda ni i hybu creu cerddoriaeth ac opera gyda phobl ifanc a chymunedau yng Nghasnewydd.

We are looking for a person with a passion for music and young people who is keen to make a difference in the Newport Community. The successful candidate will drive Operasonic forward and help us to explore new ways of delivering our work online. We are offering a 4 month part-time contract from December 2020 to March 2021.

Rydym yn edrych am berson sy’n angerddol am gerddoriaeth a phobl ifanc ac sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth yng nghymuned Casnewydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyrru Operasonic ymlaen ac yn ein helpu i ymchwilio ffyrdd newydd o gyflwyno ein gwaith ar-lein. Cynigiwn gontract rhan-amser 4 mis rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021.

You can find out more about our work and the Executive Producer Role by downloading the Information Pack here.

Mae mwy o wybodaeth am ein gwaith a swydd yr Uwch Gynhyrchydd ar gael drwy lawrlwytho’r Pecyn Gwybodaeth yma.

Deadline for applications is Friday 20th November. Dyddiad cau ceisiadau yw dydd Gwener 20 Tachwedd.