Galwad Am Artist Gweledol

Yn galw ar bob Artist Gweledol!

Mae Operasonic yn rhedeg The Lullaby Project yng Nghaerdydd rhwng mis Chwefror a mis Mawrth fel rhan o weithgareddau Gaeaf llawn Lles y cyngor. Rydym yn chwilio am artist gweledol i’n helpu i gyflawni’r prosiect gan weithio gyda rhieni newydd i ysgrifennu caneuon i'w plant. Ochr yn ochr â chreu caneuon, rydym hefyd am i gyfranogwyr weithio gydag artist i greu rhywfaint o waith celf fel cofrodd i bawb dan sylw. 

Bydd gofyn i chi weithio gyda'r hwylusydd cerddoriaeth ac arweinwyr grwpiau cymunedol i feithrin perthynas â'r rhieni, gan siarad â nhw am y straeon y tu ôl i'w geiriau. Nid oes angen i chi gael unrhyw brofiad celfyddydol cymunedol blaenorol, dim ond sgiliau cyfathrebu da, dawn i greu rhywbeth wedi’i ysbrydoli gan eiriau pobl eraill, a’r amynedd i ddeall a gwrando ar brofiadau gwahanol bobl. Byddem yn hapus i drafod siâp y gwaith gyda chi ac rydym yn awyddus i glywed syniadau, ond yn ddelfrydol byddai’n cynnwys geiriau’r rhieni fel rhan o’r gwaith, gan ddal yr emosiynau y tu ôl i’r hyn y maent wedi’i ysgrifennu.

Byddai angen i chi fynychu wyth sesiwn Lullaby ym mis Mawrth, y rhain yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher a dydd Iau a phob un yn awr o hyd, a byddai angen gallu teithio i Lanedeyrn, Grangetown, Treganna a Sblot.

Mae hwn yn gyfle â thâl, a bydd eich gwaith yn cael ei arddangos a’i gyflwyno yn ein sesiwn rannu olaf ym mis Ebrill yn Neuadd Dewi Sant.

I fynegi eich diddordeb neu i ddarganfod mwy e-bostiwch projectmanager@operasonic.co.uk erbyn 18 Chwefror 2022.