Croeso i Operasonic

Mae Operasonic wrth ei fodd yn creu straeon a chreu cerddoriaeth. Dewch i ymuno â ni!

Y Sesiynau Sonic

GWEITHDAI DIWYDIANT AM DDIM I BOBL IFANC 12-18 OED

Sonic Singalong

Sesiwn gerdd yn rhad ac am ddim i blant 0-5 oed a'u teuluoedd!

Vehicles!

Adnoddau opera a gwyddoniaeth ar gyfer ysgolion cynradd

Nightmare Scenario

Mae angen eich help ar Aggie Cornog...ymunwch â hi i ddod o hyd i stori!

Digwyddiadau a Phrosiectau Operasonic 

Detholiad o'n digwyddiadau sydd ar ddod.

Eden Gate Project

Since September 2022 we have been working with The Wallich and Eden Gate in Stow Hill, to run weekly music making sessions for homeless and vulnerably people and rough sleepers … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Y Sesiynau Sonic

Gweithdai diwydiant am ddim i bobl ifanc 12-18 oed Bob Dydd Iau o Awst 4ydd – Awst 18fed, wedyn Dydd Mercher Awst 24ain 4-6yh, Uned 9, Canolfan Siopa Friars Walk, … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Sonic Sing-along

Ymunwch ag Operasonic ar gyfer ein digwyddiadau cerddorol hwyliog - yn arbennig i blant (5 oed ac iau) a'u hoedolion! Yr haf hwn rydym yn dod â'n SONIC Singalongs i … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Vehicles

Taith operatig drwy'r gofod yn seiliedig ar hanes trafnidiaeth bodau dynol... Mae Vehicles yn brosiect gwyddoniaeth ac opera addysgol ar gyfer plant 6 - 12 oed. Stori dau … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Ni Yw Operasonic

Ysbrydoli Meddyliau | Ehangu Gorwelion | Lansio Syniadau Newydd

Mae Operasonic yn cynnig cyfleoedd i bobl ddefnyddio eu grym creadigol i adrodd straeon a dathlu eu cymunedau ac agor y drws at gerddoriaeth fel ffordd o fynegi eu hunain.

Rydym yn credu bod creadigrwydd yn hawl ddynol. Mae'n galluogi dychymyg, chwilfrydedd, a chyfrwng, ac yn ein hannog i feddwl yn wahanol a bod yn empathetig.

HOLWCH NI, NEU BETH AM DDWEUD HELÔ?

Request Callback:
Preferred Contact Method: