Crewyr Caneuon

GWEITHDAI CYFANSODDI CANEUON AR GYFER POBL IFANC, 14 - 25 OED.

Croeso i Operasonic

Mae Operasonic wrth ei fodd yn creu straeon a chreu cerddoriaeth. Dewch i ymuno â ni!

Nightmare Scenario

Mae angen eich help ar Aggie Cornog...ymunwch â hi i ddod o hyd i stori!

Vehicles!

Adnoddau opera a gwyddoniaeth ar gyfer ysgolion cynradd

Newport Legends

Beth a phwy yw chwedlau Casnewydd? Mae ein gwneuthurwyr chwedlau ifanc yn darganfod.

Digwyddiadau a Phrosiectau Operasonic 

Detholiad o'n digwyddiadau sydd ar ddod.

Miwsig Sonic Ar Gyfer Llesiant

Ymunwch â'n sesiynau ysgrifennu caneuon AM DDIM i bobl ifanc 16 - 25 oed. Dyddiadau: 6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 15fed Mawrth 6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 22 Mawrth … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Canu Casnewydd

Dydd Mawrth 25 Ionawr i 1 Mawrth 6.30-8.30pm Ymunwch â ni am glwb canu cyfeillgar yn dysgu rhai caneuon Cymraeg traddodiadol a rhai ddim mor draddodiadol. Dim profiad … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Sonic Sing-along

Ymunwch ag Operasonic ar gyfer ein digwyddiadau cerddorol hwyliog - yn arbennig i blant (5 oed ac iau) a'u hoedolion! Yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth rydym yn dod â'n … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Cerdd a Tik Tok

Ymunwch â ni ar gyfer ein cwrs newydd ‘Cerdd & TikTok’ i archwilio sut allwn ni fel cerddorion ddefnyddio'r platfform i adrodd straeon, rhannu cerddoriaeth … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Ni Yw Operasonic

Ysbrydoli Meddyliau | Ehangu Gorwelion | Lansio Syniadau Newydd

Mae Operasonic yn cynnig cyfleoedd i bobl ddefnyddio eu grym creadigol i adrodd straeon a dathlu eu cymunedau ac agor y drws at gerddoriaeth fel ffordd o fynegi eu hunain.

Rydym yn credu bod creadigrwydd yn hawl ddynol. Mae'n galluogi dychymyg, chwilfrydedd, a chyfrwng, ac yn ein hannog i feddwl yn wahanol a bod yn empathetig.

HOLWCH NI, NEU BETH AM DDWEUD HELÔ?

Request Callback:
Preferred Contact Method: