Could you be our new freelance Executive Producer? Mae Operasonic yn edrych am Uwch Gynhyrchydd llawrydd!

Mae Operasonic yn edrych am Uwch Gynhyrchydd llawrydd! Dewch i weithio gyda ni i hybu creu cerddoriaeth ac opera gyda phobl ifanc a chymunedau yng Nghasnewydd.

Rydym yn edrych am berson sy’n angerddol am gerddoriaeth a phobl ifanc ac sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth yng nghymuned Casnewydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyrru Operasonic ymlaen ac yn ein helpu i ymchwilio ffyrdd newydd o gyflwyno ein gwaith ar-lein. Cynigiwn gontract rhan-amser 6 mis rhwng mis Chwefror 2022 a mis Gorffennaf 2022.

Mae mwy o wybodaeth am ein gwaith a swydd yr Uwch Gynhyrchydd ar gael drwy lawrlwytho’r Pecyn Gwybodaeth yma.

Uwch-Gynhyrchydd-Pecyn-Gwybodaeth-2021

Dyddiad cau ceisiadau yw dydd Gwener 14 Ionawr 2022.