Canu Casnewydd

Dydd Mawrth 25 Ionawr i 1 Mawrth 6.30-8.30pm

Ymunwch â ni am glwb canu cyfeillgar yn dysgu rhai caneuon Cymraeg traddodiadol a rhai ddim mor draddodiadol. Dim profiad canu na siarad Cymraeg yn angenrheidiol!!

Erioed wedi meimio'r anthem neu hymian draw i Calon Lan?? Wel nawr yw eich cyfle i ennill yr hyder i ganu gyda balchder!

Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael recordiad o'r côr ac yn cael cyfle i berfformio yng Nglan yr Afon.

Mae lleoedd am ddim ond mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle ymlaen llaw.

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU YMA

Arweinydd Côr: Dyfed Wyn Evans
Pianydd: Mandey Leung


Ariennir y prosiect hwn gan Casnewydd Fyw fel rhan o gyllid Gaeaf Lles a ddosberthir gan Gyngor Casnewydd.