Côr Gypsy Stars

Fel arfer mae Côr Gypsy Stars yn cwrdd bob dydd Llun yn Ysgol Uwchradd Llysweri ac Ysgol Gynradd Maendy. Rydym yn canu caneuon o'r traddodiad Roma.

Yn ystod y cyfnod clo, rydym wedi bod yn ymweld ag aelodau'r côr i ganu gyda nhw ar hiniog eu drysau, ac archwilio celf a dawns hefyd.

CANU GARTREF

Cyd-ganwch gyda Stacey gartref drwy wrando ar Sound Cloud. Os hoffech chi, gallwch anfon fideo atom hefyd. Anfonwch eich fideo at Rhian i rhian@operasonic.co.uk 

HER DYFRLLIW GYDA ROBERT CZIBI

Rydym wedi gwahodd yr artist Robert Czibi i greu'r fideos rhyfeddol hyn yn archwilio'r defnydd o ddyfrlliwiau. Cymerwch ran a rhowch gynnig ar beintio eich hunan!

SESIYNAU DAWNS GYDA G-EXPRESSIONS

Mae G-Expressions yn cyflwyno sesiynau dawns stryd anhygoel dros Zoom ar brynhawniau Gwener ar gyfer aelodau ein Côr Gyspsy Stars. Os hoffech fynychu, anfonwch e-bost at rhian@operasonic.co.uk neu siaradwch â Mrs Horvathova neu Mrs Smith. Edrychwch ar sianel Tik Tok G-Expressions am lu o fideos dawns anhygoel neu edrychwch ar eu gwefan am fwy o sesiynau dawns y gallwch ymuno â nhw!!


Arweinwyr y Côr: Rhian Hutchings a Stacey Blythe

Cymorthyddion y Côr: Diana Horvathova, Rhiannon Hunt a Martine Smith

Ariennir Côr Gypsy Stars gan Gronfa Gymunedol Comic Relief gyda chymorth gan Teithio Ymlaen, Ysgol Gynradd Maendy, Ysgol Uwchradd Llysweri a Newport Fusion.