Cerdd a Tik Tok

Ymunwch â ni ar gyfer ein cwrs newydd ‘Cerdd & TikTok’ i archwilio sut allwn ni fel cerddorion ddefnyddio'r platfform i adrodd straeon, rhannu cerddoriaeth a datblygu ein hunain fel artistiaid. Bydd y cwrs yn cael ei gynnal yng Nghasnewydd unwaith yr wythnos yn ystod mis Ionawr am bedair wythnos. Bydd pawb ar y cwrs yn dysgu sut i ddefnyddio TikTok a chael eu cefnogi i ddatblygu cynnwys.

Mae'r cwrs hwn yn blaenoriaethu mynediad i gerddorion ifanc er ein bod yn croesawu ceisiadau gan grwpiau oedran henach.

Bydd bwrsari £100 i brynu cyfarpar i wneud cynnwys. Byddwn yn cynnig arweiniad ar cyfarpar da.

Mae ein lleoliad yng Nghasnewydd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd peidiwch ag oedi cyn cysylltu.

Bydd y cwrs yn cael ei ddal ar y 15, 22, 29 Ionawr and 5 Chwefror.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw'r 3edd o Ionawr. Rhaid i chi lenwi'r ffurflen ganlynol ac atodi llythyr eglurhaol neu fideo i wneud cais.

E-bostiwch unrhyw gwestiynau at Kat@operasonic.co.uk