Miwsig Sonic Ar Gyfer Llesiant

Ymunwch â'n sesiynau ysgrifennu caneuon AM DDIM i bobl ifanc 16 - 25 oed.

Dyddiadau:

6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 15fed Mawrth

6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 22 Mawrth

6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 29 Mawrth

Lleoliad: Stiwdio Ddawns Glan yr Afon

Byddwch yn cael eich mentora gan gerddorion proffesiynol i greu cân o’r newydd ac yna’n cael cyfle i berfformio mewn noson perfformwyr ifanc ar gyfer cerddoriaeth wreiddiol gyda chefnogaeth eich mentor a fydd yn y digwyddiad i’ch cefnogi.
Rhowch hwb i'ch lles trwy ddysgu'r sgil newydd hon i fynegi'ch hun.

NID oes angen i chi allu chwarae offeryn na gwybod theori cerddoriaeth i gymryd rhan. Croeso i bob gallu.
Archebwch eich tocyn AM DDIM drwy wefan Casnewydd Fyw neu dewch draw ar y noson.

Arweinwyr Cerddoriaeth: Tayla-Leigh Payne & Araby

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch kat@operasonic.co.uk  

Crëwyd mewn cydweithrediad â Be Extra

Mae sesiynau Cerddoriaeth Sonig ar gyfer Llesiant yn cael eu hariannu gan Gyngor Casnewydd fel rhan o’r Gaeaf Llawn Lles.