Y Sesiynau Sonic

Gweithdai diwydiant am ddim i bobl ifanc 12-18 oed

Bob Dydd Iau o Awst 4ydd – Awst 18fed, wedyn Dydd Mercher Awst 24ain

4-6yh, Uned 9, Canolfan Siopa Friars Walk, Casnewydd

Bydd sesiynau yn cwmpasu DJ i ddechreuwyr, sgiliau bît-bocsio, drymio Affricanaidd, ysgrifennu caneuon a chynhyrchu cerddoriaeth.

Archebu am ddim a manylion sesiwn yma:

EVENTBRITE PAGE

 

Dydd Iau Awst 4yd 4-6yh

Sesiwn profi bît-bocsio gyda Beat Technique

Insta: @beattechnique

Dydd Iau Awst 11eg 4-6yh

Ysgrifennu cerddoriaeth ac elfennau sylfaenol cynhyrchu gyda Yasmine Davies

Dydd Iau August 18fed 4-6yh

Cyflwyniad I Djio: dechreuwyr, lefel 1

Dydd Mercher 24ain Awst 4-6yh

Drymio Affricanaidd Djembe gyda N’famady Kouyate