Sonic Sing-along

Ymunwch ag Operasonic ar gyfer ein digwyddiadau cerddorol hwyliog - yn arbennig i blant (5 oed ac iau) a'u hoedolion!

Yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth rydym yn dod â'n SONIC Singalongs i Theatr Glan yr Afon!! Mae yna ystod eang o gerddorion anhygoel yn creu sesiynau dim ond i blant dan 5 oed! Gobeithiwn y gallwch ddod i ymuno yn yr hwyl.

SONIC SINGALONG Rhigymau a Dawns gyda Mujib 

Dydd Sadwrn 19 Chwefror 12pm - 1pm

Theatr Stiwdio, Theatr Glan yr Afon

ARCHEBU TOCYNNAU AM DDIM

SONIC SINGALONG Chwedl a Chân gyda Stacey 

Dydd Iau 24 Chwefror 12.30pm

Stiwdio Ddawns, Theatr Glan yr Afon

ARCHEBU TOCYNNAU AM DDIM

SONIC SINGALONG Caneuon, Rhigymau a Straeon gyda Cath ac Amruta 

Dydd Sadwrn 12fed Mawrth 12.30pm

Stiwdio Ddawns, Theatr Glan yr Afon

ARCHEBU TOCYNNAU AM DDIM

SONIC SINGALONG Ar Helfa Arth gyda Clary 

Dydd Sadwrn 26 Mawrth 12.30pm

Stiwdio Ddawns, Theatr Glan yr Afon

ARCHEBU TOCYNNAU AM DDIM

 

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch rhian@operasonic.co.uk  

Mae digwyddiadau Sonic Sing-along yn ystod Gaeaf 2022 yn cael eu hariannu gan Gasnewydd Fyw fel rhan o Ariannu Gaeaf Lles a ddosberthir gan Gyngor Casnewydd.