Prosiectau Cyfredol

Eden Gate Project

Since September 2022 we have been working with The Wallich and Eden Gate in Stow Hill, to run weekly music making sessions for homeless and vulnerably people and rough sleepers … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Vehicles

Taith operatig drwy'r gofod yn seiliedig ar hanes trafnidiaeth bodau dynol... Mae Vehicles yn brosiect gwyddoniaeth ac opera addysgol ar gyfer plant 6 - 12 oed. Stori dau … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Côr Gypsy Stars

Mae Côr Gypsy Stars yn brosiect cerdd sy’n dathlu diwylliant Roma yng Nghasnewydd. Mae’n dod â phlant a theuluoedd Roma o bob rhan o Gasnewydd at ei … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Lullaby

MAE OPERASONIC WEDI CYDWEITHIO Â'R WEILL INSTITUTE YN CARNEGIE HALL, EFROG NEWYDD I GYFLWYNO'R PROSIECT LULLABY YNG NGHYMRU! Yn nhymor yr hydref 2019, cynhaliwyd y … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Celf ar y Bryn

Mae Celf ar y Bryn Casnewydd yn Ŵyl leol yng Nghasnewydd sy'n dathlu celf yn y ddinas. Fe'i cynhelir bob mis Tachwedd. AOTH 2022 - Meic Agored 1pm - 2.30pm, dydd Sul 27 … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Miwsig Sonic Ar Gyfer Llesiant

Ymunwch â'n sesiynau ysgrifennu caneuon AM DDIM i bobl ifanc 16 - 25 oed. Dyddiadau: 6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 15fed Mawrth 6.30pm - 7.30pm Dydd Mawrth 22 Mawrth … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Folk of the Footbridge

MAE PROSIECT FOLK OF THE FOOTBRIDGE YN ADRODD STRAEON YR AFON WYSG, EI GLANNAU A'R BOBL SY'N EI CHROESI BOB DYDD. Mae hanes yr Afon Wysg yng Nghasnewydd yn cael bywyd newydd … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Canu Casnewydd

Dydd Mawrth 25 Ionawr i 1 Mawrth 6.30-8.30pm Ymunwch â ni am glwb canu cyfeillgar yn dysgu rhai caneuon Cymraeg traddodiadol a rhai ddim mor draddodiadol. Dim profiad … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Prosiectau Yn Y Gorffennol

Y Sesiynau Sonic

Gweithdai diwydiant am ddim i bobl ifanc 12-18 oed Bob Dydd Iau o Awst 4ydd – Awst 18fed, wedyn Dydd Mercher Awst 24ain 4-6yh, Uned 9, Canolfan Siopa Friars Walk, … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Sonic Sing-along

Ymunwch ag Operasonic ar gyfer ein digwyddiadau cerddorol hwyliog - yn arbennig i blant (5 oed ac iau) a'u hoedolion! Yr haf hwn rydym yn dod â'n SONIC Singalongs i … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Crewyr Caneuon

GWEITHDAI CYFANSODDI CANEUON AR-LEIN A RHAD AC AM DDIM AR GYFER POBL IFANC, 14 - 25 OED. Mae ein gweithdai cyfansoddi caneuon am ddim yn gyfle gwych i chi gael ychydig o … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Nightmare Scenario

Mae Aggie Cornog yn adrodd straeon, straeon o berygl a swyn, ond mae gan y stori ddychrynllyd hon ei bywyd ei hun.  Mae merch ifanc, y mae ei rhieni yn dweud celwydd … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Cerdd a Tik Tok

Ymunwch â ni ar gyfer ein cwrs newydd ‘Cerdd & TikTok’ i archwilio sut allwn ni fel cerddorion ddefnyddio'r platfform i adrodd straeon, rhannu cerddoriaeth … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Lysaght Musical

Dathlu'r Sefydliad Lysaght drwy Gân! Mae disgyblion cerddoriaeth Ysgol Uwchradd Llysweri, gan weithio gyda'r cyfansoddwr Richard Barnard a'r cyfarwyddwr Kate Willetts, … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Capsiwel Amser Coronafeirws

Mae Capsiwl Amser Coronafeirws yn brosiect sydd wedi'i greu gan Company 3 sy'n cael ei rannu gyda grwpiau o bobl ifanc ar draws y byd. Wythnos ar ôl wythnos, maent yn creu … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Creative Exchange

L'ALBERO AC OPERASONIC MIS HYDREF 2019 - MIS MAWRTH 2020 Yn ystod tymor yr hydref 2019, bydd Cyfarwyddwr Creadigol Operasonic, Rhian Hutchings, yn ymweld â Matera yn … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Mabinogion Chwedl a Chân

Mae Operasonic, Ysgol Gynradd Clytha, Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands, ac Ysgol Gymraeg Caerffili yn gweithio gyda'i gilydd i greu tair opera fer yn seiliedig ar y Mabinogi … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Opera Creators

Mae ein prosiectau Opera Creators yn dwyn artistiaid ynghyd â phobl ifanc i greu operâu byrion. Weithiau cânt eu cynnal mewn ysgolion. Weithiau maent yn dwyn … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Newport Legends

Beth a phwy yw hoelion wyth Casnewydd? A oes bwystfilod chwedlonol a arferai grwydro glannau'r afon Wysg ar un adeg? A oes aelod o gymuned Maendy sydd wedi arbed bywyd rhywun? Pa … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

The Hidden Valley

Cynhyrchiad gan Richard Barnard / Operasonic Daw Dewi ar draws The Hidden Valley a disgynna mewn cariad ag Ariene, tywysoges yr afon nad ydych eisiau ei thynnu i'ch pen! Dyma … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy

Port Songs

Rydym wrth ein bodd â Chasnewydd — mae'n ddinas y mae gwerth mewn canu ei chlodydd! Felly, aethom ati i greu rhestr ganeuon arbennig, gan weithio gyda grwpiau o … Parhau i ddarllen →

Darllen mwy